Language.Exchange

تبادل لغوي Hungarian

  1. تبادل لغوي
  2. > لغة >
  3. 🇭🇺 Hungarian

 

dani_81
اللغة الأصلية :  English, Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Japanese
Hi, I'm Dani, a native Hungarian who also speaks English at an advanced level. I'd like to practice my Japanese with someone, but I can also help with either Hungarian or English! I like cycling, travelling, animals and nature in general. I also play volleyball often, but I'll gladly talk about anything! よろしくお願いします!
ao_obi_kuma
اللغة الأصلية :  English, Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Japanese
Hello I’m Kuma. I live in Tokyo with my Japanese wife, and even though she has been teaching me, my Japanese is still rather at a basic level. So I am looking for a language exchange partner, who I could meet in person and help each other improve our language skills :-). I can offer you English and Hungarian as practice languages. English is not my native language, but I lived in North-America for 13 years, therefore my English is pretty fluent. So I am very positive that I can help you to improve your language abilities. I love classical music, books, and training Brazilian Jiu Jitsu. Please feel free to contact me :-). PS. I don't drink alcohol, and don't smoke
istvan
اللغة الأصلية :  Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  English, French, Swedish, Finnish
Hello! Nice to meet You. I'm István, but if it's more comfortable for you, you can call me Steven. I'm looking for new friends here and talking partners to help me to practice fluent English speaking. Of course, British English is the most important to me but primarily I'm looking for native speakers from the US or Canada because these two types are closely related to my studies. I've been learning English for years but it's still not good enough. Since I live in Hungary and I'm a native Hungarian speaker, I hope I can help you, if you'd like to learn "The Devil's language". :D I also learn French but I'm an absolute beginner. They're very interesting languages, aren't they? I enjoy it. I'm looking forward to interesting meaningful conversations.
juditgabi
اللغة الأصلية :  Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
I'm an attorney at law in Budapest. I like literature, and poems and read a lot in English. I have a dog, and a cat, I like nature and the outdoors and also traveling. I use the Hungarian language during my work mostly. Nevertheless, I feel the need to improve my English conversational skills. I want to get in touch with somebody I could practice my English with and in return they could practice their Hungarian with me.
szilvi_p
اللغة الأصلية :  English, Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Spanish, English
I am an English teacher living in Hungary. I would like to practice my English with native speakers of English and I could help people with practicing Hungarian, English. Also, I would be open to learn Spanish as a complete beginner. My hobbies are getting to know other cultures, travelling. listening to music, painting. Meeting new people from the other end of the world always fascinated me. Contact me if you feel like having a conversation in English or want to practice Hungarian. I am a good listener and an open-minded person.
rebekka
اللغة الأصلية :  Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Korean, English
I'm Rebekka, from Hungary. I am currently learning English, I speak at an intermediate level. I would also like to learn Korean. My hobbies are cooking, photography, hiking, and I really like all creative and DIY activities. :) Hungarian is my mother tongue, considered one of the most difficult languages. I am thrilled to share my knowledge if anyone is interested in the Hungarian language. First of all, I would like to find a language exchange friend with whom I can practice English. (I'm married, so I'm not looking for a relationship.)
gyorgy
اللغة الأصلية :  Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
Hi, I am Gyuri and live in Budapest. I would like to practice my English. I am also happy to contribute to your Hungarian improvement. I like reading, playing chess, swimming, walking. and learning my target language. We can study from books or from articles focusing on speaking.
barbaraaa04
اللغة الأصلية :  English, Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  French
Bonjour à tous! Je m'appelle Barbara, j'aimerais perfectionner son français afin de s'intégrer en France. Je suis une personne très curieuse et intéressée par les cultures et l'expérience humaine (PAS parce que je suis un extraterrestre, non non !) Nous pourrions parler d'actualité, de culture pop, de livres, de films… - de tout, je suis ouvert d'esprit ! Le hongrois est ma première langue, donc je la comprends instinctivement et j'ai également un diplôme en langue hongroise. L'anglais est ma deuxième langue, mais à ce stade, je l'utilise plus que ma langue maternelle, puisque je communique avec mon mari et la plupart de mes amis dans ma vie quotidienne - et je regarde aussi une quantité malsaine de télévision britannique… Hello everyone! My name is Barbara, and I would like to perfect my French in order to integrate in France. I’m a very curious person and interested in cultures and the human experience (not because I’m an alien, nono!) We could speak about current affairs, pop culture, books, movies… - anything, I’m open-minded!
 Hungarian is my first language, so I understand it instinctively, also, I have a degree in it. English is my second language, but at this point I use it more than my first language, since I communicate with it with my husband and most of my friends in my everyday life - and I also watch an unhealthy amount of British tv… Helló mindenki! Barbarának hívnak, Franciaországban élek, ami az oka a francia tanulásomnak. Kíváncsi ember vagyok és sok minden érdekel: a különböző kultúrák, aktuális események, popkultúra, könyvek, filmek... A magyar az anyanyelvem, így ösztönösen értem, emellett diplomám is van belőle. Az angol a második nyelv, amit megtanultam, de jelenleg többet használom, mint a magyart, hiszen a mindennapi életben így kommunikálok a férjemmel és barátaim nagy részével – és rettentő sok brit tévéműsort is nézek…
szamiadi
اللغة الأصلية :  English, Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Japanese, Chinese (Mandarin)
Hi, my name is Adam and I'm a student in Hungary. I really like learning languages, it's kind of a hobby for me. I'm especially interested in Chinese and Japanese, but I've found learning them really difficult on my own, so I'm looking for someone who could help me with that. (I'm a beginner in both of the languages) I'm a native speaker of Hungarian and I'd be happy to help you learn it, even if you doesn't speak any of the languages listed above. I can also help you practise English, depending on the level you are at. Although I'm not a native speaker of the language, I'm at a high enough level (prepping for C1 at the moment) and have used the language a lot in real life, so I've built quite good conversation skills.
szandra_p
اللغة الأصلية :  English, Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Italian, Polish, Spanish
Hello All, I'm a Hungarian-English Translator&Interpreter and I would like to study Polish (I’m beginner), Italian (basic) and practice my Spanish. I can help you with Hungarian and English in exchange for these languages. :) If you’re in Hungary, it was also pleased to meet personally. Please feel free to message me. :)
szamiadi
اللغة الأصلية :  English, Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Japanese, Chinese (Mandarin)
Hi, my name is Adam and I'm a student in Hungary. I really like learning languages, it's kind of a hobby for me. I'm especially interested in Chinese and Japanese, but I've found learning them really difficult on my own, so I'm looking for someone who could help me with that. (I'm a beginner in both of the languages) I'm a native speaker of Hungarian and I'd be happy to help you learn it, even if you doesn't speak any of the languages listed above. I can also help you practise English, depending on the level you are at. Although I'm not a native speaker of the language, I'm at a high enough level (prepping for C1 at the moment) and have used the language a lot in real life, so I've built quite good conversation skills.
szandra_p
اللغة الأصلية :  English, Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Italian, Polish, Spanish
Hello All, I'm a Hungarian-English Translator&Interpreter and I would like to study Polish (I’m beginner), Italian (basic) and practice my Spanish. I can help you with Hungarian and English in exchange for these languages. :) If you’re in Hungary, it was also pleased to meet personally. Please feel free to message me. :)
boglarkav
اللغة الأصلية :  Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  English, Korean, German
Hii my name is Bogi, i am from Hungary and I am here, to practice my speaking skills in German and English. I am also interested in the Korean language but i don't speak it at all. And i'm also looking for meeting new people and make friendships. I love nature, hiking, being active. And if you are interested in the hungarian language or culture i can help with that. But if you just want to practice english or german we can practice it together.😊 (I'm not here for romance)
lina_1024
اللغة الأصلية :  Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  English, French, German
Je m'appele Melinda. Je suis hongroise. J'habite a' Budapest dans le centre. J'étudie francais... I'm here to exchange language, I can help in hungarian language...
andiandi
اللغة الأصلية :  German, English, Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Spanish
Hi there, this is Andi a native Hungarian but speaking English and German too. Currently I am learning Spanish. I love sports, travelling and learning languages. I hope to find here people I can practice with.
azure97
اللغة الأصلية :  English, Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Japanese, French
Hi, everyone, I am Sabina (Nickname is Ruze or Bibi). As someone who loves to make international friends and learn languages, I decided to educate myself while socializing a little. I learn Japanese (I’m a beginner) and French (forgot many things because I had no chance to practice). I can help in English or Hungarian, if needed. I was born in 1997, I’m very interested in arts, I like to read and write, and I draw a lot. When it comes to music I like pretty much everything (my number one favorite artist is Kamijo from Versailles). Also, I’m a big fan of musicals. If I had to choose between cinemas and theaters, I definitely stick with theaters. I’m a friendly person who likes to stay positive, so I hope I can make be your friend :)
mikoak
اللغة الأصلية :  German, Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
I'm a teacher. I've been living in Berlin for 15 years. I decided to learn English a few years ago. I understand not too much, it would be really nice to learn English by conversation. You can chat to me Hungarian and German.
btomkay
اللغة الأصلية :  English, Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Japanese
My name is Brian and I am looking to practice Japanese with native speakers. I currently work as a researcher, but I am hoping to become a doctor soon. I can speak English and Hungarian fluently. 俺は五年ぐらい日本語を勉強してたけど、話す練習したい! I love to play volleyball, play guitar and I want to learn to cook!.
blueowl28
اللغة الأصلية :  English, Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Korean
I am 27-year-old Hungarian. I am in my last semester and planning to graduate and obtain my second degree this summer. I lived in Norway for 6 months (unfortunately my Norwegian knowledge is gone) as an exchange student back in 2018, and I just came home from Korea after almost a year. I already miss Korea a lot. It would be nice to meet a Korean who we could help each other to practice (Korean - English/Hungarian). I am also really interested in Spanish, but I never studied it properly. My knowledge is mostly from Duolingo, so I cannot really speak. I have a lot of hobbies, one of them is language learning :), but other than that: sports, listening to music, watching TV shows, traveling etc. And I love animals.
glotzenka
اللغة الأصلية :  Hungarian
  <=>  
ممارسة اللغة :  English, French, Russian
Hi everyone! I'm 19 y.o., Hungarian girl. I started to learn Russian 4 years ago and now this is my first year in university, and i learn to be a Russian-biology teacher. Now I want to get better at speaking in Russian and in English. I've always found it interesting to get know other nation's culture, so im interested in that too. :) Of course, if you would like to learn Hungarian i can help you with pleasure. As hobbies I play some instruments like piano and flute, i love to read books, watch moovies, doing DIY stuff and meet new people.