Language.Exchange

Momnguyenالملف الشخصي ل

 

momnguyen
الاسم الأول Bình
مدينة Tỉnh Khánh Hòa
البلد الأصلي VN فيتنام
البلد الحالي VN فيتنام
العمر 27
‏‏النوع ذكر
اللغة الأصلية VI Viêt Namese
ممارسة اللغة HY Armenian

 

تفصيل

Hi Mình Là Móm
Mình đang hoạt động trong ngành khách sạn
Ngôn ngữ của mình là tiếng việt
Mình Thích chơi game online .

رسالة جديدة


momnguyen
الاسم الأول Bình
مدينة Tỉnh Khánh Hòa
البلد الحالي VN فيتنام
اللغة الأصلية VI Viêt Namese
ممارسة اللغة HY Armenian
رسالة جديدة
Get help from your friend to learn foreign languages!
momnguyen
الاسم الأول Bình
مدينة Tỉnh Khánh Hòa
البلد الحالي VN فيتنام
اللغة الأصلية VI Viêt Namese
ممارسة اللغة HY Armenian

 

Video here