Language.Exchange

تبادل لغوي الولايات المتحدة

  1. تبادل لغوي
  2. > الدولة >
  3. 🇺🇸 الولايات المتحدة

 

cbs7099
اللغة الأصلية :  English
  <=>  
ممارسة اللغة :  Arabic, Russian, Turkish, Portuguese
Hello, My name is Christopher and I live in Nashville, in the USA. I am looking for a language exchange partner to study Arabic, Russian, Turkish and Portuguese. I'd be happy to help you to learn English in exchange.
saaam__
اللغة الأصلية :  English
  <=>  
ممارسة اللغة :  Arabic
Hello, My name is Sam. I'm 24 years old and I live in in the USA. I am looking for a language exchange partner to study Arabic. I'd be happy to help you to learn English in exchange.
yuriiyurii
اللغة الأصلية :  Russian, Ukrainian
  <=>  
ممارسة اللغة :  Arabic
Hello, My name is Yurii and I live in in the USA. I am looking for a language exchange partner to study Arabic. I'd be happy to help you to learn Russian and Ukrainian in exchange.
mikeryan280
اللغة الأصلية :  English
  <=>  
ممارسة اللغة :  French, Chinese (Mandarin)
Hello. I’m Mike. Je viens du Mississippi. Je souhaite pratiquer le français pour l’enrichissement professionnel. I'm also a total beginner in Mandarin Chinese and would like to learn the Chinese characters. I would like to practice on Zoom and/or WhatsApp. Mes passe-temps sont la lecture des livres self help, le sport, le jazz, pop, et Sade, l’art, l’histoire et les études des soins de santé anciens. Je travaille en tant que contrôleur de la qualité pour un institut de recherche américain et je suis traducteur free-lance pour une entreprise pharmaceutique. I speak ok, write better, but I want to be more confident in my understanding of French as it's spoken by native speakers. Merci pour votre temps et je serais content de vous aider en anglais en retour. No scammers. Not falling for it. Bonne journée!
2hall2
اللغة الأصلية :  English
  <=>  
ممارسة اللغة :  French, Spanish
Hola, me llamo Chris. Trabajo para mejorar mis habilidades de español. Al mismo tiempo, si puedo, me agradaría ayudar a los que quieran mejorar sus habilidades de inglés. Tengo el nivel entre intermedio y avanzado de español y también soy profesor de inglés de profesión. Hello, my name is Chris. I'm working to improve my Spanish skills. At the same time, if I can, I'd be glad to practice with those who want to improve their English skills. I have an intermediate to advanced level of Spanish, and I am an English teacher by profession as well. J'ai un niveau basique de français. Je veux apprendre plus de vocabulaire et pratiquer avec une personne patiente.:-)
gregallan
اللغة الأصلية :  English
  <=>  
ممارسة اللغة :  Japanese, Chinese (Mandarin)
Hello Everyone, i live in the US but i had lived and worked in Taiwan for more than 20 years. I used to teach business and conversational English and do translation work in Taipei city until 2017. I can read, write and speak Chinese at a fairly good level of fluency but I would like to improve my Chinese through discussion of news articles related to politics, society or anything happening in Taiwan. I live in Oregon so my evenings are your mornings so let me know if there is a time slot that works for you. We could use skype or some other platform such as Whatsapp. Cheers and I hope to hear from you soon if you are interested.
ericas
اللغة الأصلية :  English
  <=>  
ممارسة اللغة :  Korean
안녕하세요! 미국에서 왔어요. I am currently a beginner in Korean. I am a part time student and a full time employee. I love to read, hike, watch dramas, and learn about more cultures.
solo_cruz001
اللغة الأصلية :  English, Spanish
  <=>  
ممارسة اللغة :  French, Italian, Japanese
Hello everyone, my name is John and I'm originally from Mexico but I'm living in the United States at the moment. I'm fluent in English and Spanish and I have recently started to learn French, however I would also like to get some exposure to some other languages I would like to learn in the future. I am a college student and I like soccer/football, movies and anime, playing videogames on my Playstation or Switch, and listening to music especially classic rock and pop. I'm looking for some study partners in any of my listed languages so feel free to contact me and we can study and help each other.
deb2024
اللغة الأصلية :  English
  <=>  
ممارسة اللغة :  Spanish
Hola! My name is Deb, I love music, gardening, cooking, learning about other cultures, love to walk a lot. I am looking for someone to help me learn Spanish, and I would be happy to help you learn English.
trillrodg
اللغة الأصلية :  English, Spanish
  <=>  
ممارسة اللغة :  Spanish
Chris, 24 years old, Im a U.S citizen born in Dominican Republic. I was raised in the states of Rhode Island and New york since the age of 3, I fully developed my proficiency in the English language before i fully spoke spanish. I speak spanish fine now, but im looking for someone that could help me become more comfortable speaking with my family in the Dominican style of spanish. I can help those who are looking to converse more openly and comfortably in english as well.
trillrodg
اللغة الأصلية :  English, Spanish
  <=>  
ممارسة اللغة :  Spanish
Chris, 24 years old, Im a U.S citizen born in Dominican Republic. I was raised in the states of Rhode Island and New york since the age of 3, I fully developed my proficiency in the English language before i fully spoke spanish. I speak spanish fine now, but im looking for someone that could help me become more comfortable speaking with my family in the Dominican style of spanish. I can help those who are looking to converse more openly and comfortably in english as well.
annakato
اللغة الأصلية :  Russian
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
Hi! My name is Anya. Currently living in Worcester, MA. A native Russian speaker from Saint-Petersburg. Work in a gamedev industry as a narrative game designer. I used to work in documentary filmmaking, focusing on themes such as expeditions, the Arctic, women, and coastal life, but currently, I'm on a break as my job consumes a lot of my time. I would enjoy connecting with someone passionate about screenwriting or directing. In my free time, I love watching true crime and reading about unusual professions. When I'm not in the mood for true crime, I watch nature documentaries (recently watched one about sparrows—amazing birds!). I'm also trying to learn about North American birds and am a beginner birdwatcher who has just hung a feeder outside the window. I can engage in conversation on almost any topic, but discussing children or sports would be challenging, as they are not part of my life.
golf_guy
اللغة الأصلية :  English
  <=>  
ممارسة اللغة :  Japanese, Chinese (Mandarin), Korean
Hello, My name is Louie and I live in in the USA. I am looking for a language exchange partner to study Japanese, Chinese (Mandarin) and Korean. I'd be happy to help you to learn English in exchange.
mcleary
اللغة الأصلية :  English
  <=>  
ممارسة اللغة :  Spanish
I am trying to learn Spanish. Hola quisiera practicar espanol. Tengo un nivel bajo y quiero mejorar mi speaking y listening. Conmigo podréis prácticas english. Can you please write a couple of times first to see how we relate. Any questions, glad to answer. I have a family and just want learn some Spanish. miguel Michael
ciamsu
اللغة الأصلية :  English, Korean
  <=>  
ممارسة اللغة :  Turkish, Russian, Spanish
Hi My name is Jun, Korean-American, born in Korea but educated in Korea and USA. I like traveling, fixing machines including car, walking, swimming and learning different language. 안녕하세요, 저는 준이고, 재미교포입니다. 여행, 자동차정비, 산책, 수영, 외국어 배우기가 취미입니다.
marshallfegenbush
اللغة الأصلية :  English
  <=>  
ممارسة اللغة :  Spanish
I work in a licensing office and want to practice Spanish to help customers who can't speake English. I also have a degree in English and experience teaching if you need help practicing English.
carolinezhang
اللغة الأصلية :  Chinese (Mandarin)
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
看似不起波澜的日复一日,一定会在某一天,让你看到坚持的意义。
naomikl38
اللغة الأصلية :  Japanese
  <=>  
ممارسة اللغة :  Dutch, Turkish, Sign Language (USA)
Hello! This is Naomi, nice to meet you. I’m learning American Sign Language, Dutch and Turkish on my own, and I need some help. FEMALE ONLY, PLEASE. I’ve started learning ASL since this year 2023, I have found a few websites to learn signs but I’m confused with its grammar. I hope I can make friends with someone who can teach me the grammar for ASL. Over de Nederlandse taal, ik heb de basisgrammatica geleerd en ben nu aan het oefenen met het schrijven van zinnen in het Nederlands. Ik hou heel veel van deze taal! Ik hoop dat ik hier vrienden kan vinden om berichten in het Nederlands te schrijven. Temel Türkçe gramerini öğrendim ve şimdi Türkçe cümle yazmak için pratik yapıyorum. Ama doğal Türkçe cümle yazamıyorum, Türkçe doğal cümle yazmayı bilmiyorum. Türkçe çok karmaşık ve zor, bu yüzden biraz yardıma ihtiyacım var. Although I’m currently focusing on learning ASL, Dutch and Turkish, I love learning languages so I will be happy if you teach me your mother tongue. Any language is welcome! I love learning languages, baking, singing, sewing, reading, etc.
stephanie_d
اللغة الأصلية :  English
  <=>  
ممارسة اللغة :  Russian
Hi! I'm Stephanie! I'm 40 years old and have 2 young kids. My main hobby is yoga. I don't get to have much fun these days with young kids. I'm looking to connect and learn with a native Russian speaker, just for some fun. I just started learning some basics. I only speak one language (English) and always wished I could speak other languages, but I was never motivated to just do it! I finally realized I'm wasting time just wishing!
kohlisthebest
اللغة الأصلية :  English
  <=>  
ممارسة اللغة :  Russian
My name is Kohl and while I am not currently looking for any specific language to practice I do enjoy helping others learn and practice their English skills.