Language.Exchange

تبادل لغوي فنغ تاو

  1. تبادل لغوي
  2. > مدينة >
  3. 🇻🇳 فنغ تاو

 

namizy
اللغة الأصلية :  Viêt Namese
  <=>  
ممارسة اللغة :  English, Sign Language (USA)
i'm Ngọc Anh .i from viet nam .i am a student. but i want to find a friend to communicat .that is the best way improve my english
danhtho
اللغة الأصلية :  Viêt Namese
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
Hello, I would like to speak with a English native and can help everyone in Vietnamese Danh Thọ
nibbles1809
اللغة الأصلية :  English, Viêt Namese
  <=>  
ممارسة اللغة :  English, Spanish
I'm a Vietnamese. I've been learning English for more than 3 years, and I definitely can speak English. I'm just a beginner of Spanish, and I want to be fluent in Spanish. I'm still a secondary school student. I'm looking forward to having a partner to practice English and Spanish. We can teach and share our experiences. I can teach you Vietnamese if you are interested in it. I can also be your English partner. Nice to meet you!
jellonara
اللغة الأصلية :  Korean
  <=>  
ممارسة اللغة :  English, Viêt Namese
The Earth is a beautiful planet. I'm from Korea. I like Vietnam. However, I have a lot of problems living my life because of different language and culture. If communication problems are solved, we can have fun. So you have to learn the language.
phamngocanh
اللغة الأصلية :  Sign Language (USA), Viêt Namese
  <=>  
ممارسة اللغة :  Sign Language (USA)
I'm Phạm Ngọc Ánh and I'm a student. I'm from Vietnam and I want to improve my English skills and make friend with lots of foreigners. My hobbies are play PUBG, listen 2 the music, surf the internet, buy and sell global brand, etc... Be my friend !!
hoaiha
اللغة الأصلية :  Viêt Namese
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
Xin chào! Tôi tên là Hà nhưng bạn có thể gọi tôi là Kimi. Hiện tại tôi là học sinh cấp 2. Tôi là người Việt Nam. Sở thích của tôi là xem phim, đi chơi, đọc sách, du lịch ( mặc dù tôi chưa đi bao giờ),....Tôi rất muốn đi du lịch vương quốc Anh, nhưng tiếng anh của tôi không được tốt vì vậy tôi cần một người Anh hoặc Mỹ có thể dạy tôi thành thạo tiếng anh, ngược lại tôi sẽ dạy bạn Tiếng Việt nếu bạn muốn. Tôi chỉ dùng facebook và messenger. Cảm ơn đã đọc đoạn giới thiệu dài dòng của tôi. Chúc bạn một ngày vui vẻ :)
sherlock
اللغة الأصلية :  Viêt Namese
  <=>  
ممارسة اللغة :  Sign Language (United Kingdom)
hel
terexerza
اللغة الأصلية :  English, Thai
  <=>  
ممارسة اللغة :  Viêt Namese, English
Hello, I just move to Vung Tau for business, and would like learn about vietnamese. moreover I would like to understand more Vietnam culture. Let make a friend.
caterilapham
اللغة الأصلية :  English, English
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
My name’s Hoan but you call me is Caterila, I gaduated Economic HCM City on 2013, Now i’m living in Vung Tau City, i work for a foreign company reason i exchange language english to use it furrently. Please help to learn English if you learn Vietnamese i can teach it for you. Thanks your help
vividuong
اللغة الأصلية :  Viêt Namese
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
Tôi Muốn khả năng nói và nghe tiếng anh của mình trở nên lưu loát hơn. Tôi mong sẽ gặp được những ngưỡi bạn để có thể trao đổi ngôn ngữ và văn hoá của mỗi nước ????????????
thuytien
اللغة الأصلية :  Viêt Namese
  <=>  
ممارسة اللغة :  English, Korean
I'm a secondary student. I'm 14 and I like learning new languages. Hope to be friend with everyone.
khanhdo
اللغة الأصلية :  Viêt Namese
  <=>  
ممارسة اللغة :  French, Chinese (Mandarin), English
Hello, My name is Tommy. I'm 25 years old and I live in Vũng Tàu, in Vietnam. I am looking for a language exchange partner to study French, Chinese (Mandarin) and English. I'd be happy to help you to learn Viêt Namese in exchange.
thanhhaun
اللغة الأصلية :  Viêt Namese
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
My name is Hau. I'm a Vietnamese native speaker. I'm learning IELTS and my goal would be 7.5. I'm seeking a partner to practice my speaking. well, I'm also keen on exchange language English- Vietnamese if you like. Thanks. Hau
thanhhau
اللغة الأصلية :  Viêt Namese
  <=>  
ممارسة اللغة :  English
Hi every one. My name is Hau. I'm a Vietnamese native speaker. I'm a IELTS leaner. My target is 7.5 at the end of this 2017. I'd look for some partner to practice or exchange language. my welcome to all of you to practice language together. Thanks Hau